Beleidsplan

 

Het begin is eenvoudig.

Rondom de thema`s design, sound en educatie ondersteunt de stichting het werkvan vormgevers, geluidsartiesten, kunstenaars, architecten, musici, performers, cultuurmakers, uitvinders, stadsplanners en landverkenners. Projectvoorstellen aan de stichting kunnen altijd worden gedaan door personen uit bovengenoemde doelgroepen.

 

En dan?

Het bestuur kijkt naar een projectvoorstel met een blik naar de toekomst. Welk project is geen eendagsvlieg en kan enigszins bijdragen aan het maatschappelijk welzijn. Welk project onthaast of legt op de een of andere manier een goede kijk op een ontwikkeling. De stichting probeert dit op te pakken en een stap verder te brengen.

 

Hoe wordt er ondersteund?

Aan de hand van de projecten wordt gekeken hoe de visie van het project het beste naar voren komt, wat daarvoor in den beginne noodzakelijke kosten zijn. Vaak is een reisvergoeding al net een eerste stap om een project aan het rollen te krijgen en op te kunnen starten.

Enerzijds bestaat deze steun uit het adviseren hoe een project gerealiseerd kan worden, anderzijds steunt de stichting goede projecten ook met middelen. Onder goede projecten wordt verstaan projecten die het maatschappelijk nut dienen en een voorbeeldfunctie en inspiratie in zich dragen.

 

Wat wordt er ondersteund?

De stichting ondersteund met kleine bedragen voor de noodzakelijke katalyse.

De reisvergoeding, een ontbrekende kabel voor een optreden, flyers, een vrijwilligers vergoeding  of andere vergoeding of faciliteit die het slagen van een idee konkreet kunnen ondersteunen. De projecten ontstaan meestal in samenwerking met de adviseur/curator van de stichting, Kaspar König.

 

Waarvan wordt er ondersteund?

Vrienden worden jaarlijks hartelijk uitgenodigd te doneren voor dit doel en worden met een nieuwsletter geregeld geinformeerd over de projecten en de gang van zaken. Ook vindt er bijna jaarlijks een vriendendag plaats. In de periode 2006-2011 werden er ook project subsidie aanvragen gedaan.

Ondertussen is het crowdfunden opgekomen en de stichting orienteert zich in die richting. Hoe kan crowdfunding gekatalyseerd worden zonder winstoogmerk maar met een "kick-off" van een uitgekozen project? Een culturele impact als het ware...

.

Ook zijn donaties digitaal mogelijk door de Paypal button te klikken. Deze button wordt als het project het toelaat geintegreerd in de internet presentatie. Bijvoorbeeld bij het project www.listentocolors.net en natuurlijk onderaan bij deze site. Het vermogen van de stichting bedraagt 5000 €. De bestemming van het liquidatiesaldo zijn volgende stichtingen: de stichting urbanstreetforrest, de stichting cycle-fun-productions, de stichting (h)ear.

 

Het financieel overzicht is als png bijgevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geintereseerden kunnen direct contact opnemen per e-mail: aan Kaspar König: info@kultkat.com.

 

Ook is een doelstelling hechte verbindingen te houden met de partners met wie we al konden samenwerken:

 

Stichting ipal

Stichting Sam

Stichting Intro in Situ

Stichting Elisabeth Strouven

Stichting Brand

 

Stichting Ragen

pro Helvetia

Goethe instituut

 

en met de Universiteit Maastricht, Jan van Eyck academie,

Johannes Gutenberg Universität (D), de Zürcher Hochschule der Künste (CH)

Screenshot van het www.listentocolors.net project